1. věk 2. věk 3. věk
Naše Naše Naše
Imperiální Imperiální Imperiální

Kronika 1. věku:

Historie se píše každým dnem

11.4.2002 - to je památné datum. Do Impéria přišli první kolonisté a založili svoje první planety. Po krátké době, kdy se utvářely národy vládu nad Impériem převzali Atreidové. Pak celé Impérium zachvátila epidemie jménem MekGajvr. Základy Impéria byly zničeny a všichni museli začít od píky.

Kapitola I-Začátek Po obnově nastal mnohem bouřlivější rozvoj než minule a po krátkém bezvládí znovu začali úřadovat Atreidové. Proti Atreidům se vzedmula vlna odporu a vznikl tzv. Protiatreidský spolek - Harkonneni, Fremeni, Iks. Atreidové se chystali situaci v Impériu uklidnit, ale marně. Pak první člověk - atreides Newman objevil druhou planetu a když už lidí s více planetami bylo víc, začala chaotická válka. Každý útočil na koho chtěl, hlavně na Atreidy. Protiatreidská koalice se začala rozpadat.

Kapitola II-Rozdělení vztahů Po těchto útocích se promíchalo pořadí národů - nejúspěšnější se stal Bene Gesserit následovaný Atreidy. Začalo budování prvního velkého projektu - Benegesseritský Kwisatz Haderach. Ostaní národy proto také začali stavět. V chaotické válce se také vyměnili vévodové a ti měli jiné úmysly. Protiatreidská koalice se definitivně rozpadla vyhlášením spojenectví Fremenů s Atreidy. Jako odpověď na to vytvořili Harkoneni s Gildou dvojspolek. K tomu se rychle připojil Bene Gesserit a vznikl trojspojek. Pro vyrovnání sil v Impériu se Iks připojil k Atreidům a vznikl tak spolek AFI. Corrinové se přidali k trojspolku a konečně vznikl Čtyřspolek. Theilaxané se rozhodli zůstat neutrální, protože odmítli spojenectví s Iksem. Část Theilaxanů ale nesouhlasila a sympatizovala s Corriny. Po rozdělení Impéria na dva tábory začala 1. imperiální válka.

Kapitola III-Boží síla Ze začátku dostávali na frak Atreidové, ale národ Fremenů se začal překvapivé zvedat. Poslali své červí jezdce do vesmíru a stali se nejúspěšnějším národem. Potom se stala zvláštní věc. Do Impéria dorazila vlna nekontrolovatelného rozvoje. Všichni měli melanže, kolik jen chtěli. Všichni začali zuřivě útočit, třeba vévoda Gil.Eirreth měl půl milionu sílu a 57 planet. Tak musela zasáhnout síla zhora a všechny vrátit 5 dní do minulosti.

Kapitola IV-Druhá šance Minulost se však opakovala a Fremeni se znovu prosadili. Avšak spolkem AFI otřásaly vnitřní spory. Spousta rebelantů útočila na své spojence nebo na neutrální Theilaxany. Iksani se pak vydali na vlastní pěst zranit čtyřspolek, což se jim velmi nevyplatilo, protože čtyřspolek se domluvil a totálně s pomocí Theilaxanů vysvačil Iksany. Spojenci nezareagovali a začali budovat obranu proti sílícímu čtyřspolku. Čtyřspolek však už dál nepostupoval společně a když jeden zrádce z Bene Gesseritu zaútočil na Harkonneny, Harkonnenský vévoda vyhlásil libovolné útoky na Bene Gesserit. Vnitřních bojů ve čtyřspolku využili Fremeni, vymlátili všechny planety z Harkonnenů a upevnili svojí pozici včetně prvního místa v projektech.4 Spolek se snažil sjednotit a udělat účinnou ofenzivu proti Fremenům. Báli se ale si velkého počtu Fremenů a Atreidů.

Kapitola V-Dva velké tábory V Impériu se začaly rýsovat první prvky demokracie. Všichni hráči hlasovali o odpočinku v létě, ale vyjádřili se, že odpočívat nechtějí. V tomto období se o moc a projekty přely a útočili hlavně dva velkorody - Bene Gesserit a Fremeni. Protože byli oba rody vyčerpané válkou, nečekaně se na první místo dostala Vesmírná Gilda, která měla melanžové žně a všichni se báli jejích Velkých štítů. Protože si však Atreidové a Fremeni uvědomovali, že Vesmírná Gilda zjískala trůn Impéria a také je předstihla v projektu, tak se spojili dohromady. Toho využil Bene Theilax a přidal se k nim. Iksané si však uvědomili, že toto spojenectví je velmy silné a proto se spojily s Harkonneny a Gildou. Ostatní národy se začaly rozhodovat ke komu se přidat. Nakonec se Corrinové přidali k Iksu,Gildě a Harkonnenům a stal se z nich 4 Spolek. Jediný Bene Gesserit zůstal neutrální. Theilax, Fremeni a Atreidi zvolili čtvrtek 27. 06 léta páně 2002 za den "D". ve 20:30 zautočili Fremeni za podpory svých spojenců na národ Vesmírné Gildy, naštěstí pro Gildu ovšem nebyl utok tak zničující jaký měl být a Gilda klesla jen o jedno místo a nečekaně však trůn impéria dostal Bene Gesserit. 4 Spolek však 3 Spolku připravil krutou odvetu. Atreidové,Bene Theilax i Fremeni přišli o své vévody a než se nový často nezkušení vévodové ujaly vlády svých rodů, tak Iksané rapidně předběhli v projektu Bene Theilax a začaly tvrdě šlapat na paty Atreidům. Gilda se snažila udržet svůj projekt na prvním místě, ale Fremeni jí rychle začaly dohánět. Začala nemilosrdná válka ATF a 4 Spolku. Neutrální Bene Gesserit, který měl pod palcem trůn Impéria, se rozhodl do této války nezasahovat a byl s 4 Spolkem a ATF v míru.

Kapitola VI-Střídavý projekt A tak se stalo to co všichni dlouho očekávaly a to sice, že fremeni se se dostaly opět v projektu na provní místo. Gildě se pak povedlo přivlastnit si opět trůn impéria a nový imperátor se snažil fremeny v projektu nepustit na první místo což se mu ovšem nakonec nepovedlo. Iksané v tu dobu již těsně doháněly Atreidy. Ti se trochu, stejně jako Fremeni vschopily po nástupu starého vévody. Spolek AFT se začal rozpadat a hlavně Tleilaxané začaly útočit na své spojence. V tu dobu Harkonnenové přišly o svého vévodu tak prakticky jako legitimní rod přestaly existovat. V projektu byli poslední bez možnosti jakékoli šance na výhru. Podobně na tom byly i Corrinové, jejich vévoda neodolal útoku, ale povedlo se mu naštěstí včas zachránit. První věk se už blížil ke konci a stala se ohromující věc - Atreidové se opřeli do projektu a začali se prodírat mezi nejlepší. Atreidům přibýval projekt 18 % za den. Bylo to ale hlavně díky supertajnému atreidskému projektu Skarabeus, ve kterém hráč Sinuhet vlastnil zázračnou planetu Arrakis_Sinuhet////', na kterou šlo stavět neomezeně budov. Atreidové tam proto postavili 21.700 továren na koření a ty začaly rychle budovat projekt. Naštěstí si toho všimla údržba vesmíru, která okamžitě napravila tuto nepravost. Atreidové se zastavili, ale to už Vesmírná Gilda opřela celou svojí ekonomiku do projektu. Ostatní národy jí následovali, ale nestíhali.

Kapitola VII-Těsná výhra Konec prvního věku nastal 26.7.2002 asi v 17 hodin. Velký projekt Umělý navigátor postavil národ Vesmírná Gilda ... Gildovní maxitrajlery konečně získaly automatizovaný provoz. Gilda se tak stala nezávislá na melanži, a tak nemusela škemrat u Fremenů a Theilaxanů. Protože měla monopol na meziplanetární dopravu a obchod, ovládla Impérium. Udělala to tak, že kdo nebyl po její vůli, toho netransportovala, nebo mu nedovezla potřebné suroviny. Všechny národy se tedy postupně vzdaly Vesmírné Gildě ...

Síň slávy 1. věku:

Národy v projektech Umělý navigátor (Vesmírná Gilda) 100.2719 %

Zlatá stezka (Atreidové) 61.79166 %

Zavodnění Duny (Fremeni) 36.38746 %

Vyšlechtění Kwisatze Haderacha (Bene Gesserit) 27.88718 %

Výroba kyborgů (Iks) 8.92126 %

Klonování dokonalých Tvarových tanečníků (Bene Theilax) 3.99616 %

Nastolení řádu Zlatého lva (Corrinové) 0.96246 %

Zotročení vesmíru (Harkonnenové) 0.12326 %


Jestli se Vám nechce vyjíždět do přehledu národů,tak tu pro Vás máme přímo odkazy na ostatní národy:
Atreidové |Harkonneni |Fremeni |Bene gesserit |Gilda |Bene Tleiax |Iks |Corinové |Rybí Mluvčí