1. věk 2. věk 3. věk
Naše Naše Naše
Imperiální Imperiální Imperiální

Kronika 2. věku:

Historie se píše každým dnem

Kapitola I. - Konec Gildovního impéria První věk Duny skončil 26.7.2002 slavnostním vypuštěním nového druhu maxitraileru, který byl řízen umělým navigátorem. Vesmírná Gilda tím demonstrovala svoji nezávislost na melanži a novou cenovou politikou si podrobila všechny ostatní národy, které se bez jejich služeb neobešly. Následovalo krátké období Gildovního impéria, v němž Gilda triumfálně slavila a ostatní národy neměly šanci se v novém politickém zřízení prosadit. Tato éra však skončila rychleji, než mohl kdokoli tušit. Infiltrátoři z několika národů pronikli v čluncích chráněných nepolem do soustavy Beta Leonis a napadli Spojku, centrální planetu Gildy. Bitva byla krátká, ale pro Gildu zničující - celý tovární komplex, v němž byl vyvinut Umělý navigátor, byl zlikvidován, bohužel včetně plánů a dokumentace. Gilda se opět stala závislou na koření.

Kapitola II. - Druhý věk začíná Druhý věk Duny začal 2.9.2002 - v tento den se podrobené planety bývalého Gildovního impéria začaly vzpamatovávat a obnovovat svoji ekonomiku. Staré rody oprášily své erby, své nároky zde začaly uplatňovat i rody nové - Rybí mluvčí a Ctěné Matre. A byly to právě Ctěné Matre, které svým halasným vstupem do světa Duny překvapily zkušené vévody starých rodů. Další novou skupinou mezi rody se stali Renegáti - vyvrhelové a odpadlíci, kteří byli nuceni opustit svůj mateřský rod ať už z vůle vlastní, nebo vévodovy. Krátce po znovuzformování všech rodů a po korunovaci jejich vévodů se začaly ozývat staré jizvy. Gilda nezapomněla na konflikty prvního věku a okamžitě vyhlásila válku trojspolku ATF (Atreidové, Tleilaxané, Fremeni). Další válečný konflikt se rozehrál mezi Iksem a Ctěnými Matre, ale vévodové obou rodů tento konflikt - který sami vyvolali - uhasili v samém zárodku. Bene Gesserit se rozhodl nestát stranou a uzavřel spojenectví s ATF. Na vznik tohoto čtyřspolku přišla brzká odpověď v podobě unie Gildy, Iksu a Corrinů. Gilda a Corrinové kromě toho uzavřeli spojenectví i s Harkonneny, Rybími mluvčími a Ctěnými Matre. Iksané tuto širokou koalici prozatím zamítli a k Rybím Mluvčím a Ctěným Matre zachovávají neutralitu. Překvapivé chování přišlo od Rybích Mluvčích, kteří nabídli spojenectví všem ostatním národům. Ctěné Matre mezitím využily toho, že jejich ekonomiku nezasáhly události prvního věku a jejich nástup byl v pravdě raketový. Během několika dní získaly Ctěné Matre vůdčí pozici a jejich nejsilnější představitelka se s přehledem stala Imperátorkou. Zprávy z kuloárů ovšem naznačují, že rychlý start Ctěných Matre si vyžádá daň v podobě strnulé, pomalé ekonomiky v pozdějších obdobích. Nečekaný zvrat nastal u Rybích Mluvčích ve chvíli, kdy si Rybí Mluvčí jménem Kovbojhakl vytvořil velký počet tzv. mrtvých duší, jejich jménem pro sebe hlasoval, zvolil se vévodou a všechny úspěšné politiky z řad Rybích Mluvčích vyhnal jako renegáty. Naštěstí byl odhalen a zlikvidován, vlády se opět ujala vévodkyně LadyBird. Gilda se rozhodla stáhnout vyhlášený válečný stav proti ATF a zaujala k těmto národům neutralitu. Všechny tři národy válečný stav proti Gildě ponechaly.

Kapitola III. - První konflikty 11.9.2002 došlo k prvnímu skutečnému válečnému konfliktu. Historicky prvním útočícím se stal Bonecrusher od Ctěných Matre (které mu ovšem tuto akci neschválily), napadeným byl volkor z Bene Gesseritu. V následujícím období se útoky stávaly stále častějšími. Útočícími ale byli zpravidla zbrklí, nezkušení, mladí vojáci, kteří své činy nekonzultovali s užším vedením svého národa. Na mezinárodním landsraadu se tak vévodové stále omlouvali za činy těchto horkých hlav. 12.9.2002 oficiálně vznikla z popudu Gildy a Iksu Melanžová aliance. Ta v sobě sdružila Gildu, Iks a Corriny a od začátku se profilovala jako protipól ATF. 13.9.2002 vyhlásil Bene Gesserit kanly na Bonecrushera. Ten objevil možnost, kterak podloudně přijít k silné armádě a bez problémů se stal imperátorem. Ctěné Matre, ke kterým Bonecrusher patřil, stáli před značným problémem. Pokud si Bonecrushera ponechají v národě, může to pro Ctěné Matre být značně ohrožující a v konečném důsledku to může vést i k otevřenému vyhlášení války. Pokud Bonecrushera vyhostí mezi renegáty, umožní mu zakotvit v jiném národě a využít svých nastřádaných planet a sil. Cihla, vévoda Ctěných Matre se k tomuto problému stavěl liknavě a nikterak jej neřešil. To ho o několik dní později (17.9.) stálo vévodské křeslo - lid si zvolil za vévodkyni mnohem akčnější Murbellu. Bonecrusher mezi tím nedbal výzev Ctěných Matre k neútočení, výzvám ostatních národů se vysmíval a stále útočil dál a dál. Jak říká oranžsko-katolická bible, boží harvestery sklízejí pomalu, ale jistě. Ještě tentýž den došlo k závažné změně v ekonomice renegátů. Osobám se statusem renegáta je po dobu pěti dní bráněno v plném nasazení své ekonomiky. Tímto imperiálním výnosem se zabraňuje tomu, aby se zneužívalo renegátství a přestupy mezi rody z ekonomických důvodů. 16.9.2002 navrhli Harkonnenové likvidaci Bonecrushera. O den později se tento návrh uskutečnil. Bonecrusher byl několika cílenými útoky citelně oslaben, sesazen z imperátorského trůnu a vykázán mezi renegáty. Další temná skvrna v Impériu zmizela.

Kapitola IV. - Atmosféra houstne Harkonneni se rozhodli 22.9.2002 vstoupit do řad Melanžové aliance. V tuto chvíli ještě nikdo netušil, co bude tento čin v budoucnu znamenat. Relativně poklidnou atmosféru mírného válčení a neustálého popichování se na mezinárodním landsraadu rozhodl zčeřit hráč Pepík a v mezinárodním landsraadu předložil obsáhlý výpis z národního landsraadu Fremenů. Tento čin několik dalších hráčů v budoucnu ještě několikrát zopakovalo a většinou si tím vysloužili odchod mezi renegáty. 1.10.2002 byla představena důležitá novinka - mentati. Vévodové všech národů dostali (podle návrhu Harkonnenů) možnost jmenovat svého osobního mentata, který s nimi bude sdílet většinu jejich pravomocí. Tím se urychlila řada úkonů, neboť vévodům odpadla nutnost osobně řešit veškeré své záležitosti. V tento den dostali vévodové do rukou další diplomatický nástroj - dohodu o neútočení. V tabulce vztahů tak kromě neutrality (která nevylučuje válčení) přibylo ještě neútočení, které deklaruje vůli obou národů neplýtvat na sebe vojenskými jednotkami. Pro Ctěné Matre byl ale tento den zaznamenán černě. Jejich vojenská technologie již nedokázala při útoku na planetu obcházet budovy a proto je při útocích boří. Techniku neboření budov se naopak rychle naučili Renegáti. 7.10.2002 doznala značných změn vojenská etika ve vesmíru Duny. Každý úspěšně dobytý hráč má 24 hodin na zotavení. Po tuto dobu je pod ochranou impéria a nikdo na něj nemůže zaútočit. Rovněž úspěšný dobyvatel ztrácí své právo na okamžitý další útok a následujících dvacet čtyři hodin může využít k plánování dalších útoků - a nebo k bujarým oslavám.

Kapitola V. - Ve víru mohutných útoků 10.10.2002 propukla válka v impériu naplno. Po několika dnech tajných příprav provedla Melanžová aliance masivní útok na Atreidy a způsobila tak značné oslabení tohoto národa. Za Melanžovou alianci útočil zejména Iks a Gilda, zraněné doráželi Corrinové. Harkonneni si vysloužili kritiku svých aliančních partnerů, protože se až na malé výjimky tohoto útoku nezúčastnili. 15.10.2002 se ukázalo, proč tomu tak bylo. Vstup Harkonnenů do Melanžové aliance byl součástí spiknutí proti Gildě. V tento den útočili především Atreidové a Harkonneni a to výhradně na Gildu - ostatním členům Melanžové aliance se nevěnují. V kruzích aliance se hovoří o zradě a věrolomnosti, projevují se i zrádci a špióni v Gildovních řadách, kteří byli dosud považováni za loajální a důvěryhodné. Atreidi apelují na všechny národy impéria, aby se spojili proti Gildě nenechali ji zvítězit. Bene Gesserit přehodnocuje svoji pozici ve vesmíru a rozhodne se inklinovat k AFT. Rovněž Ctěné Matre deklarují svoji pozici na straně AFT. Rybí Mluvčí neustále podporují svoji pozici neutrálního národa. Masivní výskyt špionů na landsraadech vede členy Melanžové aliance k zavedení šifrovaných zpráv, které pomocí speciálního softwaru mohou rozšifrovat jen lidé, kteří znají tajné heslo. Díky této kryptovací technice mají národy Melanžové aliance možnost na mezinárodním landsraadu vypisovat i informace tajného charakteru. V probíhajících ostrých debatách na mezinárodním landsraadu pak téměř zaniká zpráva o tom, že Zedňovi byla odebrána celá jeho armáda, kterou získal nepovolenými manipulacemi s ekonomikou.Zedňa se však obhajoval tím,že to asi byla chyba o které nevěděl.Kdo ví jak to tenkrát bylo.

Kapitola VI. - Klid před bouří Ve dnech, které následovaly a které byly plné urputných bojů na všech frontách, dal Iks poprvé silněji poznat svým nepřátelům, jak účinnou zbraní jsou jejich spalovače. 27.10. vyrazila do boje Norma Cevna a předvedla ukázkové oslabení všech Iksanských nepřátel. Nepříjemné chvíle zažili Atreidi 29.10., kdy atreid Imperior zneužívá nepovolených machinací a i když se navenek jeví jako majitel jediné planety, ve skutečnosti jich má mnohonásobně více a posouvá tak Atreidský projekt nezákonnými prostředky kupředu. Je však odhalen, potrestán a 2.11. je i Atreidský projekt o jedno procento zkrácen. Období počátku listopadu je rovněž obdobím velkého klidu, kdy řada národů mezi sebou uzavírá mírové dohody. Mezi nejpřekvapivější kroky pak patří uzavření míru mezi Atreidy a Iksem a Atreidy a Gildou. 4.11. Gilda oficiálně ukončuje výzkum svého projektu a vyhlašuje podporu Rybím mluvčím. Ty, spolu s Harkonneny, v budování projektu vedou. Zdánlivé jasné prvenství Harkonnenů je ale zmařeno národy Melanžové aliance. Harkonnenská zrada nezůstala zapomenuta. Ve dnech 7.-8.11. byl podniknut tak masivní útok, jaký v dějinách Duny neměl obdoby. Po více než 50 hodin v jednom kuse útočily jednotky Gildy, Iksu a Corrinů výhradně jen na Harkonnenské cíle. Národ Harkonnenů byl zcela zdecimován, jeho planety dobyty a pobořeny, Harkonnenské plány na dobytí vesmíru odtajněny a zlikvidovány a Harkonneni již po zbytek věku nenašli sílu ani na pokračování v projektu, ani na vojenskou protiakci.

Kapitola VII. - Vítězství Velké víry Pouhý jeden den po velkém Harkonnenském masakru již bylo jasné, jak druhý věk skončí. Bene Tleilax, národ, který se do této doby držel spíše v pozadí, již měl nad projektem Rybích mluvčí více než dvacetiprocentní náskok. Historie druhého věku prokázala, že nejméně militantní národy měly velkou šanci na vítězství. Rybí mluvčí, které si po celý druhý věk zachovávaly přísnou neutralitu, o vítězství přišly jen kvůli malému počtu aktivních hráčů a menší kázni při odvodech na projekt. Kázeň naprosto absolutní ovšem předvedl Bene Tleilax. Všichni Tleilaxané v posledních dvou dnech věku odváděli na projekt veškerou vytěženou melanž a díky tomu se jejich vědcům podařilo v regeneračních nádržích naklonovat dokonalé Tvarové tanečníky. První Tvarový tanečník nové generace opustil nádrž 10.11. v 20:17 a zahájil tak krátkou éru Tleilaxanské nadvlády. Velká Víra ovládla impérium - dokonalí Tvaroví tanečníci se během několika hodin rozšířili po celém impériu. Zavraždili klíčové osoby na významných pozicích, aniž by si toho ostatní všimli. Jedna planeta po druhé se stávala součástí Jagistu - země pravé víry - a celé impérium bylo infiltrováno Tvarovými tanečníky, kteří připravovali příchod Tleilaxanských Pánů do klíčových pozic v impériu.

Síň slávy 2. věku:

Národy v projektech Klonování dokonalých Tvarových tanečníků (Bene Tleilax) 100.22036 %

Nesmrtelnost Leta II. (Rybí Mluvčí) 70.81363 %

Zlatá Stezka (Atreidové) 64.12984 %

Zotročení vesmíru (Harkonnenové) 57.97640 %

Vyšlechtění Kwisatze Haderacha (Bene Gesserit) 25.97112 %

Umělý Navigátor (Vesmírná Gilda) 23.63970 %

Nalezení Kapituly (Ctěné Matre) 15.19304 %

Zavodnění Duny (Fremeni) 13.16670 %

Výroba Kyborgů (Iks) 13.10963 %

Nastolení řádu Zlatého lva (Corrinové) 7.62152 %


Jestli se Vám nechce vyjíždět do přehledu národů,tak tu pro Vás máme přímo odkazy na ostatní národy:
Atreidové |Harkonneni |Fremeni |Bene gesserit |Gilda |Bene Tleiax |Iks |Corinové |Rybí Mluvčí